Drawing Course

1Vanaf december 2016 wordt de theorie uit Visueel Communiceren, Basisblokken voor productschetsen ook online als praktische cursus aangeboden.

Via Sketchdrive wordt in de vijf-weekse cursus Basics for Product Sketching gegeven op basis van de theorie die nodig is voor het tekenen van producten.basicsforproductsketching_001a